Eesti Valu Selts

Eesti Valu Selts ühendab valu uurimise ja raviga tegelevaid spetsialiste.

Alates loomisest 1990. aastal peab meie selts põhiülesandeks parimate tingimuste loomist erihariduse saamiseks, teadus- ja praktiliseks tegevuseks valuravi alal.

Lisaks sellele on meie tegevus suunatud arstide, meditsiiniõdede, füsioterapeutide, psühholoogide ja teiste tervishoiuspetsialistide, aga ka ühiskonnale tervikuna. Tutvustame patsientide valuga seotud probleeme sõltumata valu tekkepõhjustest. Lähtume indiviidi õigusest valuta elule ja ravile.

Eesti Valu Selts (EVS) kuulub Rahvusvahelisse Valu Uurimise Assotsiatsiooni (International Association for the Study of Pain (IASP)) koosseisu, olles nimetatud organisatsiooni Euroopa allüksuse (The European Federation of IASP chapters (EFIC)) liige.

EVS liikmeskond on avatud kõigile valualaste uuringute, valu diagnostika ja valuravi alal töötavatele spetsialistidele.

Oleme tänulikud organisatsioonidele, kes toetajaliikmetena abistavad aktiivselt meie seltsi tööd. Toetaja-organisatsioonide nimekiri on toodud meie kodulehel. See nimekiri on avatud ja liitumine hinnatud ning oodatud.

Jätkame oma tegevust, et teadmised valust kasvaksid, valu jääks aga vähemaks ja avalikkus muutuks valuravimise võimalikkusest teadlikumaks.