Patsiendile

Iga inimese jaoks on valu isiklik, just teda piinav vaevus.

Shot by Marek Metslaid

Valu on alati subjektiivne ega allu objektiivsele hinnangule. Vaatamata sellele on valu, eriti krooniline valu, olenemata põhjustest pidevalt suurenev sotsiaalne probleem.

 

Valu toob kaasa kannatusi mitte ainult haigele,
vaid ka tema sugulastele, lähedastele, töökaaslastele…
Kannatab kogu ühiskond – väheneb töövõimeliste
ja sotsiaalselt aktiivsete inimeste arv, suurenevad tervishoiu-
ja sotsiaalhoolekandekulud ning koormus tervishoiusüsteemile.

 

Valu vajab kindlasti ravi. Alati. Pole olemas sellist valu,
mida võib või peab kannatama. Elada ilma valuta ja saada
valuvaba ravi on iga inimese õigus.

 

Eesti valuravi kabinettides toimib juba aastaid valuspetsialistide vastuvõtt, mille tulemusena suudame leevendada valuga seotud vaevusi. Eesti Valu Selts üritab teha kõik selleks, et parandada valuraviga seotud olukorda. Meie arstid ja õed teevad oma igapäevast tööd selle nimel, et Teie ja Teie lähedased saaksid valust vabaks.

Teil võib olla keeruline oma valu arstile või medõele kirjeldada. Need küsimused  aitavad tervishoiutöötajal teie valu hinnata ning otsustada, milline ravi teile kõige paremini sobib.

 • Kui tihti valu tekib?
 • Kas valu tekib millegi konkreetse tõttu?
 • Kus te valu tunnete?
 • Milline on see valu?
 • Kui tugev on valu (näiteks skaalal mõõdukast väga tugevani)?
 • Kui kaua valu kestab?
 • Kas miski süvendab valu?
 • Kas miski leevendab valu?
 • Kas valu on teile igapäevatoimingutes takistuseks?
 • Milliseid valuvaigisteid te praegu läbilöögivalu leevendamiseks kasutate?
 • Kui hästi need valuvaigistid mõjuvad?
 • Kui kiiresti valuvaigistid mõjuvad?
 • Kas valuvaigistitel on mingeid kõrvaltoimeid?
 • Kas leevendate läbilöögivalu mingil muul viisil?