Püüame patsiendi lähedased kaasata raviprotsessi

29/05/2014

Perearst Kaja Arbeiter

Valuravi vähiga haigele on juhtumipõhine, sõltudes paljudestkomponentidest ning reeglitest. Lihtsaim variant on jätkata valuarsti või onkoloogi alustatud raviskeemi ja vajadusel seda korrigeerida.Perearst saab kohaldada valuravi vastavalt oma oskustele ja patsiendi vajadustele. Patsient ei pea valu kannatama, valuravimite väljakirjutamine toimub astmeliselt nn valutreppi mööda. Perearstil on võimalus praktiliselt kõikide ravimite esmaseks väljakirjutamiseks. Erijuhtudel, kui läheb tarvis ravimeid, mille esmase väljakirjutamise õigus suurema soodustusega on onkoloogil või valuarstil, suunatakse patsient vastava eriarsti juurde.
Eriti keeruliste valuprobleemide korral saab koostöös valuarstidega mõne haige ka hospitaliseerida, et muuta valuraviskeemi, vähendada kõrvaltoimeid ning paremini käsitleda süsteemset kroonilist valu. Viimastel aastatel on hakatud paremini edastama epikriise e-terviselukku ja eriti hea on e-konsultatsiooni võimalus eriarstidega. See on muutnud arstide vahelise suhtluse sujuvamaks. Varem pidi patsient ootama vahel kuid, et saada eriarsti vastuvõtule aega.
Nüüd on nii, et kui perearst näeb, et probleem vajab eriarsti nõu, teeb ta e-konsultatsiooni saatekirja ning patsient kutsutakse vastuvõtule tavajuhtudel 7–30 päeva jooksul. Mõnel juhul saadab eriarst perearstile tagasisidena soovituse, mida edasi teha.

VÄHIGA HAIGE RAVI EI TÄHENDA ÜKSNES VALURAVI

Valukabinette ei ole Eestis veel piisavalt ja valuarstid on jätkuvalt hõivatud. Suur osa ravikoormusest jääb ikkagi perearsti kanda. Siin on vaja teadmisi ja julgust valuraviskeemide koostamisel, mis tuleb koolituste ja kogemuste toel. Vähiga haige ravi ei tähenda üksnes valuravi. Kodune palliatiivne ja toetusravi hõlmavad ka muude sümptomite leevendamist, lähedastele põetamise õpetamist ja nõustamist.
Valukabinettide olemasolu on patsientidele üldiselt teada, aga kuna need on ainult suuremates keskustes, jääb valukabineti abi kõikidele abivajajatele kättesaamatuks. Valukabinetti aega bronee-
rides eelistatakse onkoloogilisi patsiente. Järjekord valuarstidele Tallinnas on umbes kaks nädalat, muu kroonilise valu korral pikem.
Oluline on kaasata vähipatsienti ümbritsevad lähedased raviprotsessi. Tavaliselt arutame raviskeemi nendega koos. Nad peavad teadma nii pidevast ravist kui ka vajadusel lisatavatest ägeda valu
vaigistamise võimalusest, samuti sellest, millised võivad olla ravi kõrvaltoimed.
Mõnikord on lähedaste nõustamine olulisemgi, sest finaalstaadiumis haige vajab enam koduseinte tuge ja õpib ise oma haigusega toime tulema. Haige hooldamine ja toetamine on terve lähedase jaoks nii füüsiliselt kui ka vaimselt keeruline. Ideaalis võiksid nii patsient kui lähedased saada ka psühholoogilist abi. Hetkel on perearstidel väike võimalus kasutada teraapiafondi vahendeid, seda ressurssi ei jagu aga veel piisavalt.
Lähedased peavad teadma nii pidevast ravist kui ka vajadusel lisatavatest ägeda valu vaigistamise võimalusest, samuti sellest, millised võivad olla ravi kõrvaltoimed.