Dr Kaire Pakkonen

Dr Kaire Pakkonen

Kaire Pakkonen on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna 1998 aastal ja residentuuri anestesioloogia erialal aastal 2001.

Alates 2001 kuni tänaseni töötab Pärnu Haiglas anestesioloogi ja valuravi arstina.

Eesti Valu Seltsi juhatuse liige, Eesti Anestesioloogide Seltsi liige.

departments: EVS juhatus, Pärnu haigla
positions: anestesioloog, EFIC Eesti esindaja, EVS juhatuse liige