Dr Boris Gabovitš

Dr Boris Gabovitš

Boris Gabovitš on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna 1985. aastal.

Aastatel 1985−1991 töötas anestesioloogina Tallinna Kiirabi Haiglas

1991-1996 – anestesioloogina ja peaarstina AS Tradis.

1996 -2017- Ida-Tallinna keskhaiglas anestesioloogina ning 2006. aastast – vanemarst-anestesioloog, valuteenistuse juht.

Alates 2017 tänaseni – Lääne –Tallinna keskhaigla, vanemarst-anestesioloog.

Alates 2018 tänaseni Medicum Valuravi keskuse juhataja, valuarst

Boris Gabovitš on Eesti Valu Seltsi president alates 2009 aastast, IASP-i liige ja Eesti Anestesioloogide Seltsi liige.

departments: EVS juhatus, Lääne-Tallinna keskhaigla, Medicum Valuravi keskus
positions: anestesioloog, EVS president, Medicum Valuravi keskuse juhataja