RUS ENG
EESTI VALU SELTS
Seltsist Liitu Üritused Ajalugu Kirjandus Patsiendile Arstid Kontakt KONVERENTS 
Üldinfo Juhatuse liikmed Liikmed Protokollid EPS Põhikiri ToetajaliikmedEesti Valu Selts ( EVS) ühendab valu uurimise ja raviga tegelevaid spetsialiste.


Alates oma loomisest 1990.a. peab meie selts oma põhiülesandeks parimate tingimuste loomist erihariduse saamiseks, teadus- ja praktiliseks tegevuseks valuravi alal. 

Lisaks sellele on meie tegevus suunatud arstide, meditsiiniõdede, füsioterapeutide, psühholoogide ja teiste tervishoiuspetsialistide aga ka ühiskonna tervikuna tutvustamisele valuga seotud probleemide ringiga, valupatsientide probleemidega sõltumata valu tekkepõhjustest. Kõik see on vajalik realiseerimaks inimese õigust valuta elule ja ravile. 

EVS kuulub Rahvusvahelisse Valu Uurimise Assotsiatsiooni (International Association for the Study of Pain, IASP) koosseisu, olles nimetatud organisatsiooni Euroopa allüksuse (The European Federation of IASP chapters, EFIC) liige.

EVS liikmeskond on avatud kõigile valualaste uuringute, valu diagnostika ja valuravi alal töötavatele spetsialistidele.

Oleme tänulikud organisatsioonidele, kes, olles meie Seltsi toetajaliikmeteks, abistavad meid aktiivselt me töös. Nende organisatsioonide nimekiri on siin lehel ära toodud. See nimekiri on avatud ja liitumised sellega on oodatud.

Me jätkame oma tegevust, et teadmised valust kasvaksid, valu ennast jääks aga vähemaks ja vähemaksAadress: Ravi 18, Tallinn